Da li podržavate slanje masovnih mailova?

 

Ne, Studio4web ne dozvoljava korištenje shared hosting računa za masovno slanje mail poruka.

Međutim, ukoliko želite slati masovne mailove za vašu stranicu, možete koristiti usluge vanjskih servisa:

i ostali slični.

Preporučene postavke za korištenje email servisa

 

Preporučene postavke za korištenje email servisa (podebljano)

Vrsta servera Sigurnost Prijava Port

SMTP server

za odlazne poruke  

Obična ne kriptirana AUTH 25 
Sigurna veza (TLS) StartTLS 587
Sigurna veza (SSL) SSL 465
    

POP3 server

za dolazne poruke 

Obična ne kriptirana AUTH 110
Sigurna veza (SSL) SSL 995
    

IMAP server

za dolazne poruke  

Obična ne kriptirana AUTH 143
Sigurna veza (TLS) StartTLS 143
Sigurna veza (SSL) SSL 993

Kako provjeriti header podatke (zaglavlje) email poruke?

 

Provjera header podataka email poruke različita je od email klijenta do email klijenta.
Ovdje ćemo navesti upute za nekoliko najčešće korištenih email i webmail klijent aplikacija:

Lokalne email aplikacije:

 • Outlook Express – označite poruku te kliknite na izbornik File | Properties -> Details
 • Microsoft Outlook 2003 – dvostrukim klikom miša otvorite poruku te kliknite na izbornik View | Options -> Internet headers
 • Microsoft Outlook 2007 – kliknite desnom tipkom miša na poruku te iz padajućeg izbornika odaberite opciju Message Options -> Internet headers
 • Microsoft Outlook 2010 – dvostrukim klikom miša otvorite poruku te kliknite na izbornik File | Properties -> Internet headers
 • Microsoft Outlook 2013 – dvostrukim klikom miša otvorite poruku te kliknite na izbornik File | Properties -> Internet headers
 • Mozilla Thunderbird – označite poruku te istodobno pritisnite tipke Ctrl+U ili kliknite na izbornik View | Message Source
 • Apple Mail – označite poruku te kliknite na izbornik View | Message -> Long Headers
 • Opera – označite poruku te odaberite opciju Display all headers nasuprot polja “To”

Webmail aplikacije:

 • Horde – otvorite poruku te iznad poruke kliknite na opciju Message Source
 • Roundcube – duplim klikom otvorite poruku te kliknite na ikonu Show Source (ikona list papira i slovo “S”)
 • SquirrelMail – duplim klikom otvorite poruku te pod Options kliknite na opciju View Full Header

Ostale webmail aplikacije:

 • Gmail – otvorite poruku te kliknite na sličicu koja prikazuje “strelicu prema dolje” u gornjem desnom uglu okvira poruke i odaberite opciju Show original
 • Yahoo! Mail – otvorite poruku te u padajućem izborniku More odaberite opciju View Full Header
 • Windows Live Hotmail (Outlook.com) – otvorite poruku te u padajućem izborniku Actions odaberite opciju View message source

Kako koristiti Gmail za čitanje i slanje poruka?

 

Dohvaćanje pošte (Mail Fetcher) je značajka Gmail web aplikacije koja vam omogućuje centralizaciju do pet e-mail računa. U nastavku slijede upute pomoću kojih možete podesiti Gmail s e-mail računom vaše domene, kako biste mogli slati i primati poruke za taj račun putem Gmaila.

Napomene

Gmail Mail Fetcher podržava samo POP3 protokol. IMAP protokol nije podržan. Zbog toga se bilo koja akcija koju poduzmete nad porukom unutar Gmaila neće sinkronizirati na druge email klijente koje možete koristiti za pristup svojem email računu. Primjerice, ukoliko pročitate ili izbrišete poruku unutar Gmaila, ta će se poruka svejedno pojaviti kao nepročitana u nekom drugom e-mail pregledniku. Za više informacija potražite detalje o razlikama između IMAP i POP3 e-mail protokola.

Nakon što ste dodali vaš POP3 račun u Gmail, naknadno možete mijenjati sve postavke osim e-mail adrese.

Sve informacije na ovim stranicama nastojimo održavati ažurnima i točnima, no moguće su promjene u načinu rada od strane pružatelja ove usluge. U tom slučaju neki od koraka navedenih u nastavku teksta možda više neće biti primjenjivi, pa se referirajte na službenu dokumentaciju pružatelja usluge. Za više informacija o konfiguraciji i o Gmail Mail Fetcheru, posjetite službeni centar za pomoć usluge Gmail – https://support.google.com/mail/?hl=hr. Za sve ostale informacije i pomoć prilikom konfiguracije, obratite se našoj korisničkoj podršci.

Preduvjeti za upotrebu

 • Postojeći Gmail korisnički račun.

 • Podaci za prijavu na e-mail račun koji želite koristiti s Gmail klijentom.

 • POP3 konfiguracijski podaci i podaci o mail serveru, koji su vam dostupni u poruci sa pristupnim podacima hosting računa (ili kontaktirajte našu podršku)

Postupak

Odredite postavke dolaznog mail servera

 1. Prijavite se u postojeći Gmail račun ili stvorite novi.

 2. Pronađite tipku Settings (Postavke). Opcija vam je dostupna u gornjem desnom uglu stranice, kao što je prikazano na slici.

Gmail postavke

 1. U zaglavlju prozora s Postavkama, kliknite na Accounts and Import (Računi i uvoz) > Add a POP3 mail account you own (Dodajte POP3 račun e-pošte čiji ste vlasnik):

Gmail - računi i uvoz

 1. U polju Email address (E-adresa) unesite e-adresu računa s kojeg želite primati poštu, a potom kliknite na Next step (Sljedeći korak).

 2. U polju Username (Korisničko ime) unesite svoju punu e-mail adresu, npr. test@test.com

 3. Unesite lozinku adrese koju ste definirali prilikom kreiranja vaše e-mail adrese.

 4. Provjerite da je unesena točna adresa POP3 servera (mail.vašadomena.hr) i broj porta 110.
  Napomena: Ako koristite shared server, za SSL opciju upišite naziv servera, uključite SSL opciju, te odaberite port 995

Ako koristite VPS ili dedicated server, unesite naziv domene koja odgovara vašem serverskom certifikatu.

Gmail - dodaj račun

 1. Podesite ostatak postavki na način kako slijedi:

  1. Leave a copy of retrieved message on the server – Ostavite kopiju dohvaćene poruke na poslužitelju: (Preporučeno) Odaberite ovu opciju kako biste sačuvali svaku kopiju poruke koju Gmail dohvati sa podešene e-mail adrese. Na taj način možete pristupati svojim porukama i putem drugih email klijenata i preko Gmaila.

  2. Always use a secure connection (SSL) when retrieving mail – Uvijek upotrebljavajte sigurnu vezu (SSL) pri dohvaćanju poruka: Sve informacije slat će se putem sigurne veze; obavezno promijenite broj porta na 995. Ova opcija funkcionira samo ukoliko imate zakupljen SSL certifikat ili koristite naziv servera kao POP3 poslužitelj

  3. Label incoming messages – Označite dolazne poruke: Prema zadanim postavkama, Gmail će označiti dolazne poruke s e-mail adresom za POP3 račun koji dodajete. Možete promijeniti oznaku u nešto drugo odabirom opcije New label (Nova oznaka).

  4. Archive incoming messages – Arhiviraj dolazne poruke: Odaberite ovu opciju ako želite da vaše poruke s POP3 računa budu automatski arhivirane umjesto da se prosljeđuju u Inbox.

 2. Nakon podešavanja postavki, kliknite na Add account (Dodaj račun).

 3. Sljedeća stranica će vas pitati želite li omogućiti slanje poruka s vaše novo dodane email adrese. Označite Yes (Da). Kliknite na Finish (Završi) i nastavite na sljedeću sekciju.

Odredite postavke odlaznog (SMTP) servera

 1. Unesite vaše ime i e-mail adresu.

 2. Odznačite kućicu s nazivom Treat as an alias.

 3. Kliknite na Next step (Sljedeći korak).

 4. Odaberite opciju s nazivom Send through test.com SMTP servers (Pošaljite putem test.com SMTP servera), zatim kliknite na Next step (Sljedeći korak).

 5. Odredite sljedeće SMTP server postavke:

  1. SMTP Server: Unesite naziv odlaznog (SMTP) servera, koji vam je dostupan u poruci sa pristupnim podacima hosting računa (ili kontaktirajte našu podršku)

  2. Port (Priključak): Unesite 587.

  3. Username (Korisničko ime): Unesite vašu punu e-mail adresu.

  4. Password (Lozinka): Unesite lozinku vaše e-mail adrese.

  5. Secured connection using TLS: Označite ovu opciju

 6. Kliknite na Add Account (Dodaj račun). Ako vam se prikaže poruka o pogrešci vezanoj uz vaše korisničko ime ili zaporku, unesite punu e-mail adresu za vaš POP3 račun u polju Username (Korisničko ime) i tada kliknite na Add Account (Dodaj račun). Npr. umjesto samo “test”, unesite “test@test.com”.

Koja je razlika između POP3 i IMAP protokola?

 

POP3 – Post Office Protocol 3 (POP3): je vodeća vrsta računa e-pošte na internetu. S POP3 računom e-pošte, vaše poruke e-pošte se preuzimaju na vaše računalo, a zatim se obično brišu s poslužitelja pošte. Glavni nedostatak POP3 računa je teškoća spremanja i prikazivanja vaših poruka na više računala. Isto tako, poruke koje pošaljete s jednog računala ne kopiraju se u mapu “Poslano” na drugim računalima.
POP3 dozvoljava vam čitanje poruke bez internet pristupa, uz uvjet da ste poruke prethodno preuzeli na računalo.

IMAP – Internet Message Access Protocol (IMAP): računom imate pristup mapi pošte na poslužitelju pošte i možete spremiti i obrađivati poštu bez preuzimanja na računalo na kojem radite. Na taj način možete koristiti više računala za pregledavanje svojih poruka, neovisno o tome gdje se nalazite. IMAP vam može skratiti vrijeme jer možete pregledati samo zaglavlja poruka e-pošte od koga je poruka i koji je premet, a zatim odabrati za preuzimanje samo one poruke koje želite čitati. Vaša pošta sprema se na poslužitelj pošte, što je obično sigurnije budući da administrator pošte ili davatelj internetskih usluga izrađuju sigurnosnu kopiju pošte.
Bilo koja promjena koju obavite u inboxu adrese spremljena je i sinkronizirana na svim lokacijama gdje koristite email adresu putem IMAP protokola.

Sljedeća tablica prikazuje kako rade POP3 i IMAP računi

POP3

IMAP

Nove poruke e-pošte stižu u vaš poštanski sandučić na POP3 poslužitelju pošte Nove poruke e-pošte dolaze u vaš poštanski sandučić na poslužitelju pošte vrste IMAP
Email klijentom se spajate s poslužiteljem pošte vrste POP3 Email klijentom se spajate s poslužiteljem pošte vrste IMAP
Postoji samo jedna mapa u poštanskom sandučiću koja se zove “Inbox” i njezin se sadržaj preuzima u email klijent U poštanskom sandučiću može biti više mapa. Email klijent provjerava sve mape na koje ste pretplaćeni i preuzima zaglavlja i broj poruka
Email klijent šalje naredbu za brisanje s poslužitelja pošte onih poruka koje su preuzete Kada odaberete ili otvorite zaglavlja poruka, puna poruka se preuzima s poslužitelja pošte i prikazuje
  Kada izbrišete poruku, poruka se pojavljuje precrtana u popisu poruka, ali se ne briše na poslužitelju pošte.
Poruka se briše na poslužitelju pošte tek kada koristite naredbu za sažimanje mape ili čišćenje izbrisanih stavki, sve poruke koje su označene za brisanje tek tada se brišu s poslužitelja
Preuzetim email porukama upravljate direktno na uređaju gdje su poruke preuzete Preuzetim email porukama upravljate na mail serveru kao da koristite webmail pristup inboxu

Usporedba pojedinog protokola

Opcija

POP3

IMAP

Spremanje poruka, standardno Lokalno na računalu Udaljeno na serveru
Podrška za mape Samo lokalno, bez opcije za sinkronizaciju Da, uz sinkronizaciju na svim uređajima
SpamAssassin kompatibilnost Ne Da
Inteligencija sinkronizacije Loša Odlična

POVEŽITE SE S NAMA PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA

KORISNIČKE STRANICE

Email adresa:

Lozinka:

KLIJENTI O NAMA

 • Jovica NikšićUdruga e-vinarstvo

  Zadovoljni smo brzinom odgovora na upite i suradnjom kroz ove 4g.

 • Darko HlušičkaHD televizija

  Mnogi danas nose atraktivna imena svojih kompanija i hvale se da su profesionalci, no ja znam samo za jednog pravog: Studio4web. Hosting koji sam slučajno primijetio na jednoj stranici prije mnogo godina nisam niti jednom do sada pomislio promijeniti već sasvim suprotno - otvaram nove domene i hosting račune za sebe i klijente isključivo ovdje i niti na kraj pameti mi nije promijeniti ovako dobar hosting.

 • Marijan RelkovićPlanet Računala

  Iznimno profesionalna i kvalitetna usluga. Vrlo brzo riješavanje problema. Daleko najozbiljniji i najpouzdaniji.

 • Branko Bralićwww.fotohr.com

  Jako sam zadovoljan otkada sam počeo koristiti vaše usluge. Jednostavno nemam nikakvih primjedbi. Sve se radi do kraja profesionalno i odgovorno.

 • Ivan MišićIvan Mišić

  Do sada najbolji hosting (ništa ne brane niti ograničavaju, svaki upit je riješen gotovo isti dan na zadovoljstvo mene kao korisnika). Preporučam svakome tko želi kvalitetan, ali povoljan hosting :)

 • Hi, I love the Reward Points addon. Thanks for your great support and addons!

 • Ivan SušanjIvan Sušanj

  Izvrsna usluga i odlična korisnička služba.

 • Dean Hudoletnjakwww.boss-game.com

  Jednostavno najbolji hosting, podrška za 5. Moja preporuka svima !

 • Jurica Kukovec

  Odlično! Bolji, pristupačniji, pregledniji, hosting i podršku nisam vidio... Samo tako dalje, imate moju punu podršku.

 • Dražen PaunPAUN d.o.o.

  Definitivno najbolja usluga što se tiče web hostinga, registracija domena, brzih i korisnih odgovora na upite i zahtjeve. Toplo preporučam svima.

 • Sve što sam tražio sam i dobio. Bez ikakvih problema ili predugačkih čekanja. Korisnička podrška na visokoj razini. Reagira brzo i pruža informacije koje korisnik i očekuje dobiti.

 • Marino BobetićMarino Bobetić

  U višegodišnjem korištenju usluga Studio4web-a nikad se nisam osjećao uskraćen. Cijene su pristojne i pristupačne, služba za korisnike ljubazna i susretljiva. Nemojte se pokvariti i ostat ćemo skupa još dugo vremena ;)

 • Antonio BaškovićToni Informatika LTD

  Brza, pouzdana i kvalitetna tehnička podrška. Brza aktivacija svih usluga, same pohvale!

 • Davor PukljakFrontispis d.o.o.

  Izuzetno sam zadovoljan suradnjom. Svi korisnički upiti rješavaju se brzo i pouzdano.

 • Domagoj FrancDomagoj Franc

  Koristio sam puno domaćih i stranih hostinga ali Studio4web je moj omiljeni izbor

 • Vladan PavkovićUdruga Sjedi 5

  Zahvaljujem na visokom angažmanu koji se vidi u odnosu prema nama i našim potrebama. Potpuno smo mirni i zadovoljni kod vas. Sjedi5.hr

 • Davor ĐurinićDavor Đurinić

  Prezadovoljan sa uslugom. Nemam zamjerke. Samo tako nastavite. LP

 • Alida MezićKlaracomm d.o.o.

  Jako sam zadovoljna sa uvijek brzim i konkretnim odgovorima, uvijek 100 postotnim rješenjem problema. Vrlo ugodna suradnja, preporučam svakome tko želi/treba sigurno parkirane stranice.

 • Marko Glavićwww.mag.com.hr

  Već 6 godina, 24sata online, uz Studio4web. Ocjena, izvrstan(5)

 • Desiree AgićDesiree Agić

  Imam odlično iskustvo s obzirom da je odlična podrška. Uvijek sam dobila brz odgovor kad sam imala pitanje ili problem. Ostanite takvi pa ću i dalje uvijek rado preporučivati Vaše usluge. Najbolje je što onda putem affiliate programa dobijem proviziju!

 • Emil MustaćEmil Mustać

  Nikakvih zamjerki. Sve se jednostavno i lako odradi preko korisnickog sucelja.

 • Zadovoljstvo je raditi sa S4W jer sve eventualne probleme rješavaju u kratkom roku. Podrška je zaista fenomenalna!

 • Znate onaj osjećaj kada obučete jaknu, hlače ili nešto treće sto niste dugo nosili, gurnete ruku u džep, a kad ono, u džepu 100 kn? Jednak osjećaj se javlja pri poslovanju sa Studio4web-om. Od brzine odgovaranja na upite, ljubaznosti, stručnosti, cijena, širine ponude, dostupnosti servera, brzine servera, .... kod ove hosting tvrtke nema loše strane i veselim se dugogodišnjem poslovanju s njima.

 • Dominik PintarićDOPI DIZAJN j.d.o.o.

  Više od 5 godina surađujemo sa Studio4web-om i pokazali su se kao vodeća hosting tvrtka u Hrvatskoj. Inovativnost, znanje, iskustvo i stručnost su glavne prednosti ove tvrtke. SAMO NAPRIJED!

 • Pa mislim da se nemate u čemu još poboljšati, svoje ste usluge dotjerali do savršenstva. Nikad nisam vidjela da u Hrvatskoj itko radi kao Vi!!!! Kad bi svi u Hrvatskoj radili kao Studio4web, mogli bi biti mala Švicarska!!! Svaka čast!!!

 • Gligo TomanovićGligo Tomanović

  Dugogodišnji sam korisnik usluga Studio4web-a i prilično sam zadovoljan. Radujem se nastavku uspješne saradnje.

 • Danijel Vranešićwww.jedanklik.com

  U kratko, vrlo sam zadovoljan s uslugom. Korisnička podrška je odlična i od velike pomoći. Cijene su i više nego prihvatljive. Vrhunska kvaliteta i niska cijena, vrlo sam zadovoljan!

 • Ena BičanićEna Bičanić

  Odlična, pouzdana, povoljna usluga i solidna podrška. Sve pohvale.

 • Tomislav Ermanwww.zminj24.com

  Uptime odličan! Korisnička podrška brza,uljudna,profesionalna i ekspertna! Za svaku pohvalu!

 • Ivona MačekIvona Maček

  Profesionalnost, brzina kod odgovora na upit i sve najbolje

 • Marijan PericaImo-Consalt Rijeka

  Već godinama koristim usluge Studio4web-a. Zasigurno najbolja korisnička podrška koja se može dobiti kod nas. Preporučujem svima, sve pohvale... Miron svaka čast ... moje poštovanje !!!

 • Davor NujicTRIVIUS d.o.o.

  Najbolji web hosting koji se može pronaći u regiji. Osobno sam ga preporučio svim svojim kolegama i poslovnim partnerima koji me pitaju gdje smjestiti svoju web stranicu. Brzinu supporta koju pružaju kolege iz Studia4Web može biti uzor svim drugim hosting providerima iz cijeloga svijeta, jednom riječju FASCINANTNO ;) Topla preporuka svima koji traže brz, kvalitetan, pouzdan i cijenovno JEFTIN webhosting!!!

 • Što reći, već godinama sam na Studio4web i moja iskustva su toliko pozitivna da bi svima na svijetu savjetovao S4W. Nikada nikakve greškice, ako se dogodi problem s moje strane stvar se riješi u 2-3 sata, što niti najveće svjetske hosting kompanije nisu u stanju napraviti. Ekipa iz S4W hvala Vam što zbog vas nema straha i brige oko svoji web stranice! Ostanite takvi i dalje!

 • O suradnji sa Studio4web koja već traje 5 godina mogu samo reći sve najbolje izuzetna susretljivost brzina i profesionalnost, u svakom slučaju topla preporuka.

 • Hrvoje BušićMale stvari d.o.o.

  Fantastična, brza i kvalitetna usluga bez čekanja. Izuzetno ljubazan odnos i visoka razina ophođenja ne samo prilikom kupnje već i prilikom rješavanja problema. Čisto zadovoljstvo!

 • Marinko Stanićwww.stanich.net

  Najpovoljnije cijene za stabilnu uslugu.Tehnička podrška brza i efikasna.Preporuke svima!

 • Bernardo KlarićUdruga TOPNET Topusko

  Nemam primjedbi, a sviđa mi se ažurnost u odgovorima na probleme ili nedoumice.

 • Sva pohvala na iznimno brzim reakcijama na upite, profesionalizmu, pouzdanosti i odnosu prema korisniku. Premašili ste naša očekivanja. Bravo!

 • Iznimno smo zadovoljni uslugom, pouzdanošću i brzinom odgovora od strane korisničke podrške. Svakako preporučujemo!

 • Marin Begićwww.popularpin.com

  Definitivno najkvalitetniji i najjeftiniji hosting na hrvatskom tržištu. Odličan support i puno dodatnih opcija (35% affiliate, reward points, plaćanje Paypalom). Samo nastavite, svaka čast!

 • Antonio VukorepaKontrol biro d.o.o.

  Vrlo sam zadovoljan kompletnom uslugom, pogotovo kvalitetnom korisničkom podrškom.Na sve moje upite odgovorili ste u roku pola sata i riješili sva pitanja i probleme.

 • Saša PantelićTURBO IT j.d.o.o.

  Najbolje hosting usluge sa povoljnom cijenom na ovim područjima. Podrška je izuzetna i ako tako ostane surađivat ćemo još dugo. Kao i prošle godine predlažem ih za Super brand.

 • Ivo KljajićKim - obrt

  Već nekoliko godina sam korisnik i zaista sam prezadovoljan. Korisnička podrška izuzetno brzo i korektno obavlja svoj posao i čitajući ostale komentare složio bih se s jednim korisnikom u mišljenju: "Zaista jedna poštena i odgovorna tvrtka u ovoj banani od države".

 • Luiza Gortanwww.marcana.info

  Sve što mi treba tu je. Podrška brza i efikasna (što mi je najbitnije). Omjer cijene i kvalitete savršen.

 • Ivica BrajkovićArke orbis j.d.o.o

  Odlični, brzi i pouzdani!

 • Ažurnost na nivou, podrška odlična. Jedna od boljih hosting usluga u Hrvatskoj. Profesionalnost na nivou, pristupačnost odlična, samo naprijed.

 • Siniša BralićstroGo ITT d.o.o.

  Više no zadovoljavajuća razina podrške sastoji se od brzine, kvalitete i potpunosti odgovora na sva do sada postavljena pitanja.

 • CloudLinux

 • cPanel

 • WHM

 • Roundcube

 • MySQL

 • PHP

 • phpMyAdmin

 • Apache

 • Nginx

 • Softaculous

Na sve cijene u EUR primjenjuje se fiksni tečaj 7.5345

© Copyright 2006-2022 Studio4web. Sva prava zadržana.